Vad krävs

Vad krävs för att hunden skall kunna utbildas?

En blivande service- eller signalhund ska både under utbildning och efter avklarad examen kunna följa med sin husse eller matte till allehanda miljöer och där klara att utföra sitt arbete väl. Detta ställer stora krav på såväl hundens fysiska som psykiska förmågor och det är inte alla hundar som passar för yrket.

Hälsokrav oavsett ras

 • Hunden ska vara höftledsröntgad, med resultatet A eller B. C med dispens.
 • Resultatet på armbågsröntgen ska vara utan anmärkning. Lindrig pålagring med dispens.
 • Hunden ska vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar som ingår i Svenska kennelklubbens rasprogram och resultaten ska vara utan anmärkning.
 • Hunden ska också vara id-märkt enligt lagen om registrering av hundar.

Viktiga egenskaper hos hunden

 • Hunden måste ha en vilja att lära sig nya saker. Utbildningen kräver att hunden tycker det är roligt samarbeta och att lära sig saker. Eftersom endast positiva metoder och träningen är belöningsbaserad så upprätthålls arbetsglädjen genom hela hundens liv. Träningen är heller inte klar för att man klarat examen eftersom livet sällan står still!
 • Hunden ska vara positiv till människor. Under hundens utbildning kommer den utsättas för nyfikna människor. Och trots att folk inte ska, kommer de ibland att klappa din hund. De mest oanade situationer med okända människor kan uppstå, ett barn som ramlar precis vid hunden etc. Detta kommer hunden att tränas att hundarna klara utan problem. Men det kräver att hunden är positiv till människor från början.
 • Hunden ska klara nya miljöer utan rädsla. Eftersom hunden ska arbeta med sin husse eller matte till allehanda miljöer i framtiden måste den kunna hantera ”nyheter” utan att bli rädd eller stressad. Hunden måste bl a klara av höga ljud, rörig miljö, människor som beter sig underligt, att gå på olika underlag; eftersom den annars inte kan utföra sitt arbete på bästa sätt.
 • Hundens ska kunna (spontant) koppla av under korta stunder. Ett moment som brukar ta lång tid att lära assistanshunden är spontan avkoppling i alla lägen. Här brukar krävas en hel del tålamod av föraren och support av instruktören. En hund som inte kan koppla av även om det är stökigt runt omkring orkar inte arbeta. Därför är en stor fördel om hunden kan koppla av korta stunder när föraren är stilla, redan innan utbildningen börjar, i olika miljöer.
 • Hunden behäöver ett gott självförtroende. En bra och stabil grund underlättar för en service- eller signalhund som måste kunna hantera sin omvärld och lösa problem på egen hand. En av dess uppgifter är ju att kunna hämta hjälp då husse eller matte behöver det. Detta ställer krav på gott självförtroende och trygghet. Under hundens utbildning jobbar man vidare för att utveckla hundens självkänsla.
 • Hund och husse/matte ska ha ett starkt band.. Kontakten och bandet mellan förare och hund måste finnas redan innan utbildningen startar. Det blir grunden som instruktören bygger samarbetet på ihop med hundens vilja att samarbeta. Det är en utbildning över lång tid där hunden ska följa med nästan överallt måste samarbetet fungera. Målet är att hunden efter genomgången utbildning skall vara lyhörd för ägarens agerande, hålla kontakt och svara på ägarens kommandon.
 • Hunden måste kunna vara bland andra hundar. Redan på lämplighetstest och inprovning testas att hunden fungera i närheten av andra hundar. Den ej visa aggressivitet eller rädsla. Den utbildade hunden ska så småningom kunna hjälpa sin förare i ALLA möjliga situationer, trots hundmöte oavsett hur mötet ser ut.

Föraren

 • Krav att föraren har en dokumenterad funktionsnedsättning
 • Har ett genuint hundintresse
 • Ett behov där hunden kan underlätta i vardagen
 • Vara villig att under ett år träna, korta stunder, dagligen
 • Träffa instruktören ca varannan vecka för support och följa uppgjord träningsplan
 • Föra träningsdagböcker eller dokumentera på något under året

Viktiga egenskaper hos blivande service- och signalhundsförare

 • En stor vilja att lära sig mycket om hundar. Utbildningen av en assistanshund är lång. Det kräver att man som förare tycker det är roligt att lära sig mer hundar och hundens inlärning. När utbildningsåret har gått och hunden har klarat sin examen måste man ändå upprätthålla det hunden engång lärt sig. Förhoppningsvis hittar man också nya roliga uppdrag till hunden i framtiden.
 • En stor vilja att arbeta med sin hund utifrån positiv träning. Det innebär bl a träning baserad på belöningar och utan fokus på korrigeringar. SoS träning bygger på att belöna/förstärka hunden när den gör rätt. Tack vare denna inlärningsmetod så blir resultatet en hund som vill göra rätt och som spontant gör det föraren behöver t o m när föraren inte kan ge kommando t ex vid en krissituation. Som förare måste du använda detta arbetssätt både vid momentinlärning och i din och hundens vardag.
 • En stor vilja och möjlighet att arbeta med sin hund. Det är husse/matte som tillsammans med en instruktör utbildar sin hund till service- eller signalhund. Detta kräver att man dagligen har möjlighet, tid och vilja att träna sin hund. Förutom den tid som hunden behöver dagligen i form av fysisk och psykisk aktivering för att må bra behövs en stunds träning varje dag av service- eller signalhundsmomenten. Från inprovningen och i minst två år framåt kommer mycket tid få läggas på hundaktiviteter.
 • Vilja att ha med sig hunden som en hjälp i vardagen. Själva syftet med en service- eller signalhund är att den ska kunna följa med och hjälpa husse eller matte i de flesta situationer. För att hunden ska kunna lära sig detta och för att kunskapen ska upprätthållas måste hunden vara med så mycket som möjligt. Under såväl utbildning som efter avklarad examen SKA hunden följa med ofta och tränas/arbeta i alla de miljöer som husse/matte kommer att vistas i. Detta gäller ju även hemma; att använda hunden både som sin högra hand och som den kompis hunden ju är. Ju mer tid hund och förare tillbringar tillsammans desto bättre kontakt och desto bättre assistanshundsuppdraget.
 • Husse/matte och hund ska fungera bra ihop. Som service- eller signalhundsförare måste man ha eller vara beredda att skaffa sig goda kunskaper om hundars behov i allmänhet och den egna hundens behov i synnerhet. Man ska vara uppmärksam på den egna hundens psykiska och fysiska välbefinnande och agera på ett sätt som stödjer hunden, såväl i arbete som på fritiden.

Faktaruta om Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS)

 • är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades 1999.
 • är fr.o.m 2008 ackrediterad medlem i ADEu (Assistance Dogs Europe).
 • utbildar hundägare med funktionsnedsättning att träna sina hundar till certifierade assistanshundar.
 • certifierar årligen assistanshundar enligt europeisk standard (ADEu).
 • är unikt i Europa genom att organisationen drivs av förare(brukare) och instruktörer gemensamt.
 • arbetar för tillgänglighet på lika villkor för förare med certifierade assistanshundar i Sverige och ute i Europa.
 • arbetar med olika projekt med stöd från bland andra Allmänna Arvsfonden.
 • stått för all utbildning av 60 ekipage under fyra år i ett projekt, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och Socialstyrelsen, för att utvärdera effekterna av att få hjälp i vardagen av en assistanshund.
 • ger ut medlemstidningen SoS-Hunden och anordnar medlemsträffar bl a för förare.
 • välkomnar medlemmar som vill visa sitt stöd för assistanshundarnas betydelse i samhället och som vill följa assistanshundarnas utveckling i Europa.

Hur fungerar utbildningen hos SoS?

 • Alla hundar, oavsett ras, kan provas in till assistanshundsutbildning hos SoS. Det är inte rasen som är det viktiga utan individens lämplighet.
 • Hunden skall vara mellan 1 år och 3 år.
 • Genomsnittlig utbildningstid är 1- 1 1/2 år.
 • Det kostar ca 45 000:- att utbilda en service-/signalhund.
 • SoS har ett maxpris på 75 000:- för denna utbildning.
 • Föraren äger själv sin assistanshund och står för alla omkostnader i samband med hundägandet t ex mat, vaccinationer, sjukvård, försäkringar.
 • Föraren tränar med sin hund under hela utbildningstiden med stöd och regelbundet handledning av en av förbundet specialutbildad service- och signalhundsinstruktörer (SoS-instruktör).
 • Utbildningen går till så att föraren först kallas till ett lämplighetstest med sin hund för att se om hunden är lämplig att utbildas till service- och/eller signalhund. Blir hunden godkänd på testet görs en  inprovning med den SoS-instruktör man blivit tilldelad.
 • Därefter startar träning med hjälp av SoS-instruktör och ekipaget både på hemmaplan och i offentlig miljö.
 • Efter några månader är det dags för en förarutbildning tillsammans med andra blivande service-/signalhundsekipage. Då knyts också föraren till det nätverk som finns av andra SoS förare och instruktörer.
 • Drygt 1 år efter inprovningen (och om förare och hund bedöms mogna) genomgår de ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd service/signalhund och få sitt gula tjänstetäcke.
 • Efter examen gör ekipagen årsprov varje år hunden är i tjänst, där förbundet kontrollerar så att hunden bibehåller sina kunskaper.

 

Läs mer

Öppet hus på hunddagiset!

Den 17/6 kl. 16.00-19.00 har vi öppet hus på vårt exklusiva och hemtrevliga hunddagis!
Nu bjuder vi in alla som är nyfikna (och givetvis alla som redan har hundar på dagis) till vår nya fräscha dagislokal! Vi bjuder på fika.

Vi har för tillfälligt flera lediga platser på dagis och hade blivit glada att få in fler härliga hundkamrater.
Vi har också funderingar på att utöka tiderna på dagis framöver och vill ge er ett bra tillfälle att dela med er av idéer och önskemål.

Av hundar är bara våra dagishundar välkomna då dagis fortfarande är öppet en del av vårt öppna hus.

Alla som föranmäler sig får med sig en godispåse hem till hunden!

Anmälan sker till info@handmedhund.nu

Läs mer