Personal på Hand med Hund

Yrsa Franzén-Görnerup
Hundpsykolog och instruktör
VD och ansvarig för verksamheten

dagistjejerna-600 Karin & Marie

Karin Eriksson
Instruktör och blivande hundpsykolog
Ansvarig för hundarnas träning på dagis

Marie Wahlgren
Instruktör
Ansvarig för kontor dagis

Gerry Görnerup
Instruktör
Ekonomi

Maria Bondesson
Blivande instruktör
Arbetar på hunddagiset