Positiv Lydnad Fortsättning

Kursdagar: Återkommer under våren
Kurstid: 18.30-20.00
Instruktör:
Kursavgift: 1400:-/inkl moms

Boka din plats via info@handmedhund.nu eller 046-25 77 12

Målet:
Målet med denna kurs är att få nya idéer om hur du kan krydda hundens tillvaro med hjälp av övningar och lekar. Genom att arbeta med fokus på ett tema per tillfälle vilket ger stor effekt hos hunden. Även möjlighet att repetera och reparera det du känner just du och din hund behöver.
Passar även för de hundar som kommit längre i sin utbildning!

I denna kurs jobbar vi med ett tema/mål per vecka

1. Kontaktövningar
2. Följsamhetsövningar
3. Inkallningsövningar
4. Stanna kvar övningar
5. Förbudsövningar

Förkunskaper: Hunden ska ha lite grundlydnad och det är en fördel om hunden är inklickad