Fakta om Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Faktaruta om Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS)

 • är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades 1999.
 • är fr.o.m 2008 ackrediterad medlem i ADEu (Assistance Dogs Europe).
 • utbildar hundägare med funktionsnedsättning att träna sina hundar till certifierade assistanshundar.
 • certifierar årligen assistanshundar enligt europeisk standard (ADEu).
 • är unikt i Europa genom att organisationen drivs av förare(brukare) och instruktörer gemensamt.
 • arbetar för tillgänglighet på lika villkor för förare med certifierade assistanshundar i Sverige och ute i Europa.
 • arbetar med olika projekt med stöd från bland andra Allmänna Arvsfonden.
 • stått för all utbildning av 60 ekipage under fyra år i ett projekt, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och Socialstyrelsen, för att utvärdera effekterna av att få hjälp i vardagen av en assistanshund.
 • ger ut medlemstidningen SoS-Hunden och anordnar medlemsträffar bl a för förare.
 • välkomnar medlemmar som vill visa sitt stöd för assistanshundarnas betydelse i samhället och som vill följa assistanshundarnas utveckling i Europa.

Hur fungerar utbildningen hos SoS?

 • Alla hundar, oavsett ras, kan provas in till assistanshundsutbildning hos SoS. Det är inte rasen som är det viktiga utan individens lämplighet.
 • Hunden skall vara mellan 1 år och 3 år.
 • Genomsnittlig utbildningstid är 1- 1 1/2 år.
 • Det kostar ca 45 000:- att utbilda en service-/signalhund.
 • SoS har ett maxpris på 75 000:- för denna utbildning.
 • Föraren äger själv sin assistanshund och står för alla omkostnader i samband med hundägandet t ex mat, vaccinationer, sjukvård, försäkringar.
 • Föraren tränar med sin hund under hela utbildningstiden med stöd och regelbundet handledning av en av förbundet specialutbildad service- och signalhundsinstruktörer (SoS-instruktör).
 • Utbildningen går till så att föraren först kallas till ett lämplighetstest med sin hund för att se om hunden är lämplig att utbildas till service- och/eller signalhund. Blir hunden godkänd på testet görs en  inprovning med den SoS-instruktör man blivit tilldelad.
 • Därefter startar träning med hjälp av SoS-instruktör och ekipaget både på hemmaplan och i offentlig miljö.
 • Efter några månader är det dags för en förarutbildning tillsammans med andra blivande service-/signalhundsekipage. Då knyts också föraren till det nätverk som finns av andra SoS förare och instruktörer.
 • Drygt 1 år efter inprovningen (och om förare och hund bedöms mogna) genomgår de ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd service/signalhund och få sitt gula tjänstetäcke.
 • Efter examen gör ekipagen årsprov varje år hunden är i tjänst, där förbundet kontrollerar så att hunden bibehåller sina kunskaper.
Share