GDPR

GDPR i Hand med Hund AB

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Hand med Hund AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Personuppgiftsansvarig
Hand med Hund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Att vara kund hos oss är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Hand med Hund AB inte bevilja dig köp av våra tjänster eftersom Hand med Hund behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörande av avtalsvillkor och berättigade intressen.
Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer (i vissa fall), adress, e-postadress och samt din hunds datauppgifter (ras, kön mm.), registreringsuppgifter, chipnummer, försäkringsuppgifter och vaccinationsuppgifter.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din bokning av aktivitet eller köp av hund hos Hand med Hund är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av avtalsvillkoren och för att Hand med Hund har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för ändamålet att upprätthålla en god registervård, att sköta avtalsadministrationen och för att kunna utföra vårt avtalsenliga arbete.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Hand med Hund samarbetar med för nödvändig behandling för Hand med Hunds räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till vår Redovisningsbyrå för bokföringshantering.

Användning av bilder
Vi kan även använda ert hunds/hundars namn vid publicering av bild/text på vår hemsida eller andra sociala medier, samt trycksaker. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Hand med Hund behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Hand med Hund kommer efter den endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Bilder, namn som sparats eller lagts upp på internet kommer sparas till minst 1/1-3000. Redan publicerade uppgifter raderas endast då du begärt få dessa borttagna via handmedhund@telia.com.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till handmedhund@telia.com.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Hand med Hund önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att du skickar mail till oss, skickar in intresseanmälan eller att du ingår avtal med Hand med Hund bekräftar du att du godkänner vår personuppgiftshantering samt att du läst denna information om vår personuppgiftsbehandling. Skulle du ej godkänna detta måste du skicka mail till handmedhund@telia.com.

Share