Hundinstruktörskurs intensiv

DSC_0163

Intensiv Hundinstruktörsutbildning 2020

 • För dig som vill ha lärare med stor erfarenhet, bred samlad kompetens; etolog och hundpsykolog.
 • Tät kontakt och en liten grupp i hundinstruktörskursen ger stor möjlighet till personlig utveckling.
 • Bli en del i Hand med Hunds nätverk av instruktörer över hela Sverige.
 • För dig med ett genuint hundintresse och med vilja att göra en djupdykning i ämnet hund under 5 månader.
 • Fördelat på tre delkurser med hemuppgifter däremellan både teoretisk och praktiskt med egen och andras hundar.

Kursdatum:
Torsdag-söndag vecka 12
Torsdag-söndag vecka 13
Vecka 24 i samband med Hand med Hunds hundläger på Öland

Kursansvarig & huvudlärare
Yrsa Franzén-Görnerup
Instruktör & hundpsykolog
Service- & Signalhundsinstruktör
Författare till 5 hundböcker.

Utbildat hundar och deras hundägare sedan 1988.
Egen företagare, Hand med Hund AB, sedan 1994.
Utbildat instruktörer sedan 1999.

Övriga lärare
Ingrid Tapper Fil dr Etolog
Marita Ryderwall Hundpsykolog
Div. hundar och hundägare från Hand med Hund som övningsekipage

Timmar & schema
80 timmar i gruppen med lärare under fördelat på tre delkurser.

Projektarbete (ca 30 tim), hemuppgifter (ca 10 tim) och instuderingsfrågor (ca 10 tim), gå som hjälpinstruktör(15 tim), slutpraktik i kurs inkl planering (25 tim). Totalt: 170 timmar

Hålltider för kursdagarna ser ut som följer(med reservation för ev ändringar)
Lektion kl 10 -12.30
Lunch kl 12.30 – 13.30
Lektion kl 13.30 – 17

Förkunskaper
För att gå Hand med Hunds instruktörskurs krävs ett genuint hundintresse och en stor vilja att lära sig mer. Du måste vara över 18 år och ha varit hundägare i minst två år med allt vad det innebär. Hos Hand med Hund krävs det inga tävlingsmeriter men det krävs att du har kurserfarenhet med egen hund och har du dessutom gått bredvid vid kurs eller jobbat på kennel, hundpensionat eller djurklinik är det ett plus.

Närvaro
Närvaron måste vara fullständig vid alla delkursen annars måste den del som saknas kompletteras under någon av följande årskullar för att slutintyg ska ges ut.

Praktik  –
Anpassad PRAKTIK
Under kursens gång ges möjlighet till praktik hos oss eller någon av våra samarbetspartners för att prova olika sorters yrke inom hund. Allt för att se var och ens möjligheter och bygga nätverk som ökar chanserna för ev framtida anställning.
Dessutom praktik för att utvecklas som pedagog!

1. Gå bredvid
Dels en grundkurs (minimum 15 tim) där eleven fungerat som hjälpinstruktör och gått bredvid en färdig utbildad, erfaren IMMI instruktör. Denna del kan göras innan eller under instruktörskursens gång.

2. Hålla kurs
Dels en grundkurs (minimum 15 tim) där instruktörseleven stått för hela kursens planering och genomförande men med en instruktör bakom sig som mentor och stöd om problem skulle uppstå. Denna del skall göras efter att instruktörseleven genomgått alla delkurserna (alla delproven behöver ej vara avklarade).

Intyg från instruktören/faddern skall lämnas och allt material från slutpraktiken inlämnad/redovisad till Yrsa innan slutliga kursbeviset skickas ut. Instruktörseleven skall skriva en kort berättelse om vart och ett av sina ekipage och deras utveckling i kursen.

Slutpraktik
Genomförs på hemmaplan genom slutpraktik i hållandet av egen kurs med mentor bakom. Redovisas till Yrsa skriftligen med kursplanering (grov- och finplanering) och beskrivning av kursdeltagarna och deras hundar och ekipagens utveckling. Varje deltagare gör också en liten utvärdering efter varje kurstillfälle som sammanställs.

Kurslitteratur

 • Vardagslydnad – Yrsa F Görnerup
 • Frågelådan – Yrsa F Görnerup
 • Vardagsproblem- Yrsa F Görnerup
 • Valpvardag – Yrsa F Görnerup
 • Vardagsstress – Yrsa F Görnerup
 • Lugnande signaler – Turid Rugaas (Hundens förlag)
 • Hund och Delfin – Karen Pryor (Hundens förlag)
 • Valfri bok av Ingrid Tapper
 • Valfri bok av Lars Fält
 • Valfri bok av Anders Hallgren

Fördjupningsfrågor till litteraturen finns endast till Yrsas egna böcker.
Övriga böcker läser eleven med några frågor som bakgrund för att sedan användas som diskussionsunderlag vid redovisning.

TIPS är att läsa litteraturen innan kursstart för att känna igen den teori som gås igenom.

Instuderingsfrågor
Delas ut vid varje ämnesområde som Yrsa håller i, utifrån lektionernas innehåll, och arbetas med i slutet av varje del. Dessa frågor och svar studeras och kompletteras på hemmaplan och samma frågor ligger till grund för kunskapstesterna som görs under kursens gång. 20 st inom varje ämnesområde, totalt ca 110 st. Omfattning ca 15 timmar.

Egna hundar
Egen hund får delta vid alla kurstillfällena, om inget särskilt anges inför varje kurstillfälle, under förutsättning att den fungerar i grupp och att den kan fungera som ”läromästare” åt hela klassen. Tänk på att det många gånger blir mycket tråkigt för hundarna under föreläsningarna och att om hunden tycker det är jobbigt att vara passiv så måste detta tränas hemma innan hunden kan förväntas klara det under instruktörskursen.
Aggressiva hundar eller väldigt stressade hundar som stör undervisningen får tyvärr ej följa med om det ej blivit särskilt bestämt inför något särskilt praktikpass.

OBS! Vid praktik med övningsekipage får egen hund ej närvara (utan sitta i bil eller lokal).

Projektarbete
Val av projektarbete sker i samråd med Yrsa.
Omfattning ca 30 timmar som en fördjupning i valfritt ämne utifrån instruktörskursens innehåll.
I arbetet ska det tydligt framgå både mål och metod och tydliga källhänvisningar. Detta kan göras med vägledning av Yrsa för de som behöver.
Eleven skall dokumentera sitt projektarbete skriftligt (ca 10 sidor i 12 punkters text inkl bilder) och lämnas in 3 veckor innan tredje delkursen plus redovisa muntligt ( tid minimi 20 minuter och maximum 30 minuter) vid denna delkurs. Vid redovisningen ska AV material användas.  svart tavla, blädderblock och tv finns att tillgå.
Denna redovisning är en del i instruktörsprovet och det krävs bedömningen godkänt för slutintyget.
Projektarbetets redovisning bedöms (IG/G/MVG) enbart av kursansvarig.

Projekthundar
Val av projekthundar sker i samråd med Yrsa.
Omfattning ca 30 timmar som fördelas i två steg:
Steg 1 – egen träning av två hundar (ej egna)
Steg 2 – träning av två hundägare med hundar.
Fokus i träningen skall vara grundmoment och grundlydnad.
Det ska göras träningsplaner och resultaten ska redovisas i träningsdagböcker.

Slutprov
Innebär ett praktiskt prov fördelat på dels en teorilektion inför hundägare under 15 minuter och en praktisk lektion med inbjudna övningsekipage under 15 minuter. Övningsekipagen är särskilt inbjudna hundar och hundägare från Hand med Hunds grundkurser. Även dessa två delar bedöms (IG/G/MVG) av kursansvarig och en extern examinator.
Dessutom är det skriftliga prov utifrån alla instuderingsfrågor som använts under kursens gång. Det teoretiska provet som omfattar ca 7 frågor att besvara på 1timme vid 5 av delkurserna såsom kunskapstest.

Kursintyg
Instruktörseleven skall ha närvarat vid alla delkurser och därmed getts möjlighet att tillgodogöra sig erforderliga kunskaper som instruktör utbildad genom Hand med Hund AB. Alla instuderingsfrågor (både till litteraturen och varje delkurs) skall vara avklarade. Likaså specialarbetet är inlämnat och redovisat plus att all praktik är avklarad och godkänd. Och godkänt slutprov (Skriftligt prov/ Praktiskt lektion/ Teoretisk lektion). Dessutom måste kursavgiften vara slutbetald.
Instruktörseleven skall dessutom slutgjort sin praktik och kunna uppvisa intyg på en grundkurs där eleven fungerat som hjälpinstruktör och en grundkurs där eleven stått för hela kursens planering och genomförande men med en IMMI instruktör bakom sig som mentor. Även detta ska vara slutredovisat till Yrsa. Då har instruktörseleven fullgjort kraven för att erhålla kursintyg och diplom.

OBS! Hand med Hund äger dock rätt att underkänna kursdeltagare som visar ointresse för intentionerna för denna utbildning eller avbryta utbildningen för elev som visar sig direkt olämplig för sitt kommande uppdrag. Kursavgiften återbetalas EJ om ovanstående skulle ske.

Ta paus
Om eleven av någon anledning måste ta paus under sin utbildning eller ej kan närvara vid ett kurstillfälle så har eleven rätt att delta vid nästa instruktörskurs för att kunna slutföra sin utbildning. Eleven måste själv anmäla sig till delkursen eller delprovet en månad innan kursdatum. Samma sak gäller om eleven missar någon del i provet eller ej uppnår resultat godkänd så har eleven rätt att göra om den del vid nästa provtillfälle. Instruktörseleven måste själv anmäla intresse att delta och s a s boka plats inför detta.

Anmälan
Anmälan är bindande och görs genom att skicka ett personligt brev inkl foto (gärna med både dig och din hund) plus anmälningsblankett snarast till Hand med Hund och bifoga kopior och intyg på dina meriter.

Ansökan & anmälningsavgift
När ansökan och anmälningsavgiften är Hand med Hund tillhanda behandlas din ansökan och du får ett brev åter med beskedet antagen eller om ev kompletteringar.
Blanketten kan beställas per e-post handmedhund@telia.com eller telefon 046-25 77 12

Skickas till:
Hand med Hund
Byvägen 38
247 41 Södra Sandby

Betala anmälningsavgift 500:-

OBS! Anmälningsavgiften återbetalas ej om du väljer att återkalla din ansökan eller avbryter din utbildning.

Kursavgift
Om kursavgiften betalas allt på en gång innan kursstart blir avgiften 19.500:- inkl moms och arbetsmaterial och anmälningavgift. Vid delbetalning blir kostnaden 7 100:-( totalt 21 250:-). Denna avgift skall betalas inför varje delkurs en vecka innan kurstillfället.
OBS! Kostnader för litteratur tillkommer.

Företagsinformation
Hand med Hund AB
Yrsa Franzén- Görnerup
Smidesvägen 2
Staffanstorp

Kansli: 046-25 77 12
Mobil: 0736-208002
E-post: handmedhund@telia.com
Hemsida: www.handmedhund.nu
Innehar F-skatt
Målbeskrivning och innehåll

Etologi –
Efter genomförd utbildning skall eleven uppnått följande kunskapsmål

 • Förmåga att förstå och använda sig av grundläggande etologiska begrepp.
 • Kunskap om hundrasernas olika ursprung och förmåga att använda kunskapen i uppläggning av kurser för valp, unghund och vuxen hund.
 • Kunskap om hundens sinnen och förmåga att använda sinnesstimuli.
 • Förmåga att läsa och beskriva hundens beteende och hundens signalsystem och därvid kunna utnyttja kunskapen i träning av valp, unghund och vuxen hund.
 • Kunskap om hundens sociala relationer och sociala beteenden samt förmåga att använda kunskapen praktiskt i träning av valp, unghund och vuxen hund.
 • Kunskap om valputveckling från nyfödd till könsmogen samt förmåga att utifrån denna kunskap lägga upp social- och miljöträning samt grundläggande lydnadsträning under valptiden.

Inlärning hos hund –
Efter avslutad utbildning skall elev uppnått följande kunskapsmål

 • Kunskap om klassisk inlärning, operant inlärning och signalinlärning samt förmåga att praktiskt använda sig av, och modifiera de olika formerna i träning av hundar i olika utbildningsstadier.
 • Kunskap om olika förstärkningsformer samt förmåga att använda dessa i praktisk träning av hundar i olika utbildningsstadier
 • Förståelse av hur stress påverkar inlärningen hos hund samt kunskap om hur stress kan förebyggas, kännas igen samt behandlas
 • Kunskap om olika teorier kring inlärning – inlärningspsykologi

Dressyrlära/metodik –
Efter avslutad utbildning skall elev uppnått följande kunskapsmål

 • Kunskap om olika sätt att träna hundar av olika raser och i olika utbildningsstadier samt förmåga att utnyttja kunskapen för att praktiskt arbeta med utbildning av hund/förare. Särskild vikt bör läggas vid metoder som är lämpliga för att träna hundar med mjuka metoder enligt IMMIs policy.
 • Kunskap om hur hundar motiveras till inlärning och förmåga att praktiskt arbeta med motivation med hjälp av såväl yttre som inre faktorer
 • Förmåga att arbeta med både rädda/osäkra och tuffa/självsäkra hundar.
 • Kunskap om inlärningsproblem och förmåga att härleda och analysera problem i relation till ras, individ och ägare.
 • Förmåga att använda operant inlärning

Pedagogik –
Efter genomförd utbildning skall elev uppnått följande kunskapsmål

 • Förmåga att lägga upp och genomföra såväl praktisk som teoretisk lektion
 • Förmåga att handskas med olika inlärningsmetoder
 • God kännedom om gruppdynamiska processer
 • Förmåga att utöva eget ledarskap

Friskvård –
Efter avslutad utbildning skall elev känna till och kunna undervisa om följande:

 • Friskvård och förebyggande sjukvård
 • Avslappningsmassage
 • Första hjälpen såväl teoretiskt som praktiskt

Aktivering –
Efter avslutad utbildning skall elev kunna undervisa om samt praktiskt kunna arbeta med följande:

 • Rasanpassad aktivering utifrån hundens olika sinnen och behov
 • Diagnos av underaktivering respektive överaktivering samt hur olika typer av aktiviteter påverkar hunden

Övrigt –
Efter avslutad utbildning skall eleven ha kännedom om följande:

 • Etik, vett & etikett samt kundvård
 • Marknadsföring och sociala medier

 

Share

Lämna ett svar