Nose Work – sporten

Nose Work är en sport för alla!

Om din hund är blyg eller har problem med andra hundar ska du ha ett gult band på den. Om du inte har ett eget kan arrangören hjälpa dig med en. Då ser de övriga tävlande att de ska ge dig lite mer avstånd. Tänk på att för många kan det gula bandet vara en nyhet, så det är ingen nackdel om du berättar att din hund har gult band.

Rullstol? Meddela arrangören om du behöver använda rullstol på doftprovet. Arrangörerna försöker så långt det är möjligt se till att alla ska kunna ta sig fram.

Innan ett ekipage tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell doft i den klass du tänkt tävla i. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter på tävling. Doftprovet är även till för att du som förare ska kunna visa att du kan läsa av din hund och avgöra när hunden hittat doften. Ett godkänt doftprov gäller för den personen och den hunden som genomfört doftprovet tillsammans. Vill fler i familjen tävla med samma hund ska de också göra doftprov tillsammans.

Doftprov – hur går det till?

Ett doftprov består av 12 stycken behållare (kartonger), där en av behållarna innehåller hydrolat. Kartongerna kan stå på en rad eller två rader. Avståndet mellan kartongerna är 120 cm ifrån varandra. Alla kartongerna ska vara lika och ha storleken av en Calzone (pizza) kartong. Alla kartonger utom den med hydrolat ska innehålla en negativ bärare (en möbeltass eller tops) som inte innehåller doft.

Hunden ska hitta rätt behållare inom tre minuter. Du får gå fram och tillbaka längst med behållarna hur många gånger du vill. Du får påvisa hunden på behållarna (men inte röra dem) och du får prata med hunden. Doftprovet kan genomföras både inomhus och utomhus.

När du bedömer att hunden har hittat doftgömman meddelar du det genom att sträcka upp ena handen och säger ”markering”. Då stoppas tiden och provledaren meddelar direkt om det är rätt eller fel. När du har fått bekräftelse på att hunden har hittat rätt kartong får du belöna din hund 20 cm ifrån rätt kartong.

Var det fel kartong berättar provledaren var den rätta kartongen är och du får möjlighet att låta hunden komma fram till den och belöna din hund där.

Doftprovet kan göras med tre olika hydrolater: Eukalyptus (NW1), Lagerblad (NW2) och Lavendel (NW3).

Godkänt doftprov
Om Doftprovdomaren meddelar att markeringen var rätt är ditt doftprov godkänt för den aktuella doften. Du erhåller ett intyg på godkänt doftprov som i framtiden ska visas upp på tävlingar.

Ej godkänd
Du kan bli underkänd på doftprov p.g.a:

– att du sagt ”markering” vid fel behållare.
– att du chansar på en behållare, men hunden visar inga tecken på att känna igen doften.
– att hunden uträttar sina behov under provtillfället.
– att du avsiktligen vidrör en behållare.
– att hunden avsiktligen har sönder kartonger vid provtillfället.

Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under doftprov. Hund som biter, krafsar ordentligt eller sliter i kartongen blir underkänd.

Du erhåller ej godkänt doftprov och får inte göra om ditt doftprov förrän dagen efter.

Share