Nose Work i Sverige

Idag finns det ett antal aktörer i Sverige som erbjuder kurser i Nose Work. Intresset för sporten ökar och inbegriper både hundägare som vill utöva sporten som en rolig aktivitet likväl hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar.

Läs mer på www.snwk.se

 

Share